Victoria Moralez

The Dance

Wouldn’t it be amazing if everyone were recognized as part of our tribe? We spend so much time searching for who we are and where we belong, stretching our personalities into what sometimes seems more like a persona. What if we are not definable, would that mean we could fit in everywhere? I believe so. Dress in whatever you like and in whatever you don’t automatically like and learn to love it. Embrace the opposite to what you would say is representative of you. Second hand clothing can make us do just that. And oftentimes part of our money spent in these thrift shops goes to helping people in need, not to mention that we are helping the environment out by encouraging the companies to create more responsibly and produce long lasting clothes.

Skulle det inte vara fantastiskt om alla blev igenkända som en del av vår stam? Vi spenderar så mycket tid på att söka efter vilka vi är och var vi hör hemma, knådar våra personligheter till vad som ibland framstår mer som en persona. Vad händer om vi inte är definierbara, skulle det innebära att vi kunde passa in överallt? Jag tror det. Klä dig i det du gillar och i kläder du inte automatiskt gillar och lär dig att älska även det. Fira motsatsen till vad du skulle välja som representativt för dig. Second hand kläder kan få oss att göra just det. Och ofta går en del av våra pengar i dessa affärer till att hjälpa människor i behov av stöd, dessutom hjälper vi miljön genom att uppmuntra företagen att skapa mer ansvarsfullt och producera kläder som håller länge.

You Might Also Like