Victoria Moralez

The Serendipity Dress Code

What happens if we don’t get to choose our clothes, can we still express who we are? Why do we find it so interesting to communicate through clothing, what is style, what does it say about us and can it ever be found on a hanger? A few years ago I was considering the effects the clothing industry and my own choice to buy new things had on the environment. I decided to stop buying clothes all together and dress myself only in garments that were given to me. Friends, designers and people from chance meetings have brought me old clothes and new emotional discoveries. I’m looking forward to sharing some of my reflections and experiences with you here on this blog.

Vad händer om vi inte får välja våra kläder, kan vi fortfarande uttrycka vilka vi är? Varför tycker vi att det är så intressant att kommunicera via kläder, vad är stil, vad säger det om oss och kan stil någonsin hittas på en klädhängare? För några år sedan funderade jag på vilken effekt klädindustrin och mitt eget val att köpa nya saker har på miljön. Jag bestämde mig för att helt sluta köpa kläder och klä mig enbart i plagg som gavs bort till mig. Vänner, designers och människor från oplanerade möten har skänkt mig gamla kläder och nya känslomässiga upptäckter. Jag ser fram emot att dela med mig av mina reflektioner och erfarenheter här på bloggen.

You Might Also Like